Praktijkvoorstelling – Fysiotherapie Mijnsherenlaan/ Portland/ Zuidplein – Rotterdam
Header afbeelding

Wie zijn wij?

Welkom bij Fysiotherapiepraktijken Mijnsherenlaan / Portland / Zuidplein. U kunt bij ons terecht voor onder meer: Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie, Oedeemtherapie, Handfysiotherapie, Dry needling, Paramedische trainingstherapie.

Praktijkvoorstelling

Over ons

Fysiotherapie “Mijnsherenlaan/Portland/Zuidplein” is één juridische entiteit en bestaat uit 3 lokaties. Fysiotherapiepraktijk “Mijnsherenlaan” is in 1986 ontstaan na overname van een reeds bestaande fysiotherapiepraktijk. Omdat binnen de fysiotherapie in de jaren een toenemende ontwikkeling tot meer “hands-off” gerichte behandelingsmethoden ontstond, is de praktijk in 1996 vergroot en uitgebreid met een oefenuimte. De praktijk is een alleenstaande praktijk in Rotterdam-Zuid, in de jaren uitgegroeid tot een begrip bij vele bewoners en verwijzend huisartsen en medisch specialisten in de regio. Een nieuwe uitdagende prikkel in werk en de behoefte aan nauwere samenwerking met andere (para)medische disciplines als onderdeel in ketenzorg zijn twee belangrijke moverende redenen geweest tot expansie van de organisatie. Daarom is in 2005 een start gemaakt met een tweede lokatie, te weten fysiotherapiepraktijk “Portland”, gesitueerd in de vinexlocatie Rhoon-Portland en grenzend aan de vinexlokatie Carnisse-Barendrecht. In 2008 is deze laatstgenoemde praktijk verhuisd naar een eerstelijnscentrum. In december 2012 is de praktijk wegens ruimtegebrek opnieuw verhuisd naar de voorkant van hetzelfde gebouw, naast wijkcentrum en voormalig bibliotheek Portland. Op 09-05-2016 is onze derde lokatie geopend, namelijk fysiotherapiepraktijk “Zuidplein” als onderdeel van het multidisciplinaire gezondheidscentrum Zuidplein, gelegen op de eerste verdieping van Verzamelgebouw Zuid. Patiënten kunnen voor hun komst op Rotterdam Zuid een keuze maken in de gewenste praktijklokatie.

Alle praktijklokaties zijn rolstoltoegankelijk en zowel per auto als met het openbaar vervoer te bereiken. Er is ruim parkeergelegenheid, waarbij bij de Fysiotherapiepraktijken “Mijnsherenlaan” en “Zuidplein” sprake is van betaald parkeren tussen 09.00 en18.00 uur. De lokaties zijn 5 dagen per week geopend. Op afspraak kunnen clienten, die wegens beroepsmatige verplichtingen overdag niet kunnen komen, ook ’s avonds bij ons terecht. Voor spoedgevallen buiten deze perioden zijn de praktijken niet telefonisch bereikbaar.

De totale onderneming wordt vanaf het prille begin in 1986 geleid door drie fysiotherapeuten in maatschapsverband. Momenteel zijn er verder acht fysiotherapeuten werkzaam in loondienstverband. Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en geregistreerd in het Centrale Kwaliteitsregister KNGF als algemeen prakticus met eventuele bijbehorende verbijzonderheden. In 2009 heeft de organisatie het zogenaamde HKZ ( Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector )-certificaat behaald. Het thans intern bewaakte HKZ-systeem leidt tot meer transparantie en borging van kwaliteit. Vanaf 2011 is de organisatie een Pluspraktijk van de zorgverzekeraars Achmea, Menzis, VGZ en CZ na goed doorlopen van HCA-audits in 2010, 2012, 2014, 2016 en 2018 en de Zorg1-audit in 2020. Vanaf september 2021 zijn wij na het goed doorlopen van een entree visitatie tevens lid van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

De praktijken liggen in een straal van circa 6,5 kilometer bij elkaar. Er wordt getracht om elke fysiotherapeut op verschillende lokaties werkzaam te laten zijn. Ook is de organisatie betrokken bij het opleiden van stagiaires van de Hogeschool Rotterdam studierichting fysiotherapie. Het behandelen van patiënten gebeurt alleen bij directe of indirecte aanwezigheid van één der fysiotherapeuten. Waarnemingen in verband met ziekte en (studie)verlof worden zonodig intern door eigen medewerkers ingevuld. Fysiotherapiepraktijk “Mijnsherenlaan” bestaat uit vijf behandelruimtes en een trainingsruimte van 43 m2 , ingericht met professionele revalidatie- en trainingsapparatuur. Hoewel er een mogelijkheid bestaat tot verkleden en douchen, zijn de middelen beperkt. Fysiotherapiepraktijk “Portland” bestaat uit een ruime back-office, vier behandelruimtes en een volledig geoutilleerde trainingszaal van 82 m2, compleet met ruime, voor man en vrouw gescheiden kleedkamers en douches. Fysiotherapiepraktijk “Zuidplein” heeft een wachtruimte, twee behandelkamers en een volledig ingerichte trainingsruimte van 51 m2 met eveneens gescheiden kleedkamers voor man en vrouw.

Naast de reguliere fysiotherapie zijn de door de KNGF erkende fysiotherapeutische verbijzonderingen manuele therapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie en kinderfysiotherapie voorhanden en bestaat er de mogelijkheid tot het behandelen (beter gezegd trainen) van patiënten in groepsverband. Andere specialisaties zijn orofaciale fysiotherapie, dry needling, medical taping, handfysiotherapie en fysiotherapie na trauma/operatie, veelal op verwijzing van een chirurg/traumatoloog of orthopaed. Ook is het voor cliënten mogelijk om voor eigen kosten te trainen via “Rimage-fit”. Voorts worden beweegprogramma’s aangeboden voor COPD, Covid-19 herstelzorg, diabetes mellitus type 2, obesitas, Parkinson, oncologische fitheid, claudicatio intermittens, hartfalen en gecombineerde leefstijlinterventie(GLI). Regelmatige bij- en nascholing van de praktiserende fysiotherapeuten wordt gestimuleerd.

Patienten cq. clienten kunnen zich aanmelden met verwijzing van (huis)arts of specialist, maar vanaf 1 januari 2006 bestaat ook de mogelijkheid voor mensen om zich direct zonder verwijsbrief bij de fysiotherapeut te vervoegen via de zogenaamde Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Hoewel de organisatie zich bewust is van de noodzaak tot handelen volgens het principe van “Evidence Based Practice”, heeft het tevens de overtuiging dat elke individuele patient cq. client uniek is in zijn/haar soort en fysiotherapie derhalve maatwerk is. Het “er voor de patient zijn” is een wezenlijk onderdeel in de fysiotherapeutische zorgverlening. Dit kan betekenen dat in elke specifieke situatie door de behandelaar beoordeeld zal worden of afwijking van de mogelijk bestaande richtlijnen of protocollen onder argumentatie geïndiceerd en gerechtvaardigd is. Het gezondheidsprobleem van de patiënt wordt bezien vanuit een biopsychosociaal perspectief met zowel een aandoeningsgerichte én persoonsgerichte benadering. Vanuit een meerdimensionaal belasting/belastbaarheidsmodel worden herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren in kaart gebracht. De zelfredzaamheid van de patiënt is bij de behandeling een belangrijk element.

Huisregels –  PrivacyreglementPrijslijst vanaf 01-01-2023 – Prijslijst Rimage –  Klachtenreglement