Kinderfysiotherapie – Fysiotherapie Mijnsherenlaan/ Portland/ Zuidplein – Rotterdam
Header afbeelding

Wie zijn wij?

Welkom bij Fysiotherapiepraktijken Mijnsherenlaan / Portland / Zuidplein. U kunt bij ons terecht voor onder meer: Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie, Kinderfysiotherapie, Oedeemtherapie, Handfysiotherapie, Dry needling, Paramedische trainingstherapie.

Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Wanneer het kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvaag en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorisch niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht naar de verwijzer.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Functionaliteit staat daarbij centraal. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt onder andere bij baby’s van 0-2 jaar.